مفهوم امت در اندیشه سیاسی اسلام
33 بازدید
محل نشر: همایش فقه و انسجام اسلامی مدرسه تخصصی فقه اصول زمستان 1376
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی