مبانی فقهی حقوقی جرم انگاری پول شویی
33 بازدید
محل نشر: مطالعات حقوقی ش91387
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی