مبانی فقهی حقوقی جرم انگاری تطهیر پول
33 بازدید
محل نشر: مطالعات حقوقی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی