تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
حقوق جزا وجرم شناسی 
جامعه المصطفی العالمیه 
 
دیپلم 
1364 
معارف اسلامی 
مدرسه دین ودانش 
15.00 
سطح 3